top of page

Wat is
Daodynamica?

Naamloos.jpg

Daodynamica is een holistische en lichaamsgerichte
manier van counselen of coachen, waarin oosterse en westerse inzichten samengebracht worden.

DAODYNAMICA 

Daodynamica maakt gebruik van het Chinese model van de vijf elementen (wu xing). Met behulp van dit model kunnen de lichamelijke en psychische klachten, de emotionele patronen en het gedrag van de cliënt geduid worden. Tevens geeft het de cliënt zelfinzicht, waardoor eigen regie binnen handbereik komt.

Daodynamica maakt dankbaar gebruik van moderne psychosociale inzichten. Deze inzichten stellen de behandelaar in staat om de eigen (non)verbale communicatie in te zetten als een krachtig middel waarmee inzicht, transformatie en heling bewerkstelligd kan worden. 

Daodynamisch counselen vindt plaats tijdens het gesprek, op de mat of behandeltafel, met behulp van aanraking, adem, aandacht, of bewegend in de ruimte.

Bladeren van het bamboe
IMG_1170_edited.jpg

LICHAAM EN GEEST ZIJN ÉÉN

Ieder mens draagt de sleutel tot de eigen gezondheid in zich.

Daodynamica beoogt een verkenning en bevrijding van onze innerlijke natuur. Centraal daarin staat de ‘compassionate inquiry’, de liefdevolle verkenning van jezelf, een begrip dat geïntroduceerd werd door de Hongaars-Canadese arts Gabor Maté.

DE MENS CENTRAAL

De Daodynamische manier van begeleiden is sterk geworteld in de Taoïstische levensbeschouwing die ons leert de kracht van de natuur te volgen in plaast van haar te beheersen en te sturen. Het is deze dynamische en transformatieve kacht die qi genoemd wordt, die ons naar evenwicht en gezondheid leidt.   

Daodynamisch counselen of coachen kan ingezet worden als een zelfstandige begeleidingsvorm, maar is ook zeer geschikt als aanvulling op behandelvormen zoals acupunctuur, massagetherapie, osteopathie of tradionele coachingsvormen en psychotherapie

Daodynamica vormt een brug tussen lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Het is geschikt voor de begeleiding van mensen met een psychosociale hulpvraag, maar kan ook uitstekend ingezet worden bij een breed scala aan lichamelijke klachten.

LICHAAM EN GEEST ZIJN ÉÉN

Daodynamica beziet lichaam en geest in hun onscheidbare samenhang. 

Leidend in de begeleiding is het vermoeden dat de fysieke klachten veroorzaakt of in stand gehouden worden door de manier waarop de ciënt zich verhoudt tot zichzelf, de omgeving of de klachten.

Er is in die gevallen vaak sprake van een dieper gelegen niet bewust gevoelde pijn die het vrij bewegen van de qi verhindert. Daodynamica biedt het inzicht en de middelen om hierin verandering te laten ontstaan en het herstelproces op gang te brengen.     

Daodynamisch counselen of coachen nodigt cliënten uit zorg voor zichzelf te gaan dragen, verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen welzijn en regie te voeren over het eigen bestaan.

 

Alleen dat brengt genezing duurzaam binnen bereik. 

BEWEGING EN VERNIEUWING

DaoDynamica nodigt je uit op weg te gaan naar de plek waar je jezelf nog niet kent. Openen wat afgesloten is, zorgt voor beweging en vernieuwing.

Daodynamica (1).jpeg
bottom of page