top of page

Online informatie avond
Opleiding 
Daodynamica

Coachen en counselen volgens de
Traditionele Chinese Geneeswijzen

14 juni 19.30

Filosofische uitgangspunten

De opleiding daodynamisch coachen is gebaseerd op de uitgangspunten van het Taoïsme en de traditionele Chinese geneeswijzen. Dit gedachtegoed wordt in verbinding gebracht met westerse filosofieën en theorieën zoals de fenomenologie van onder andere Goethe en Merlau-Ponty, theorie U, cliëntgerichte therapie (Rogers) en de Transactionele analyse. Je leert tijdens de opleiding hoe je gezondheid, gedrag, intermenselijke communicatie, geestelijke & lichamelijke gezondheidsklachten kunt begrijpen vanuit het verbindende begrip dat oprijst uit deze tradities.

 

Vijf elementen

Centraal staan het model van de vijf elementen uit de Chinese filosofie en het begrip qi. Qi is de dynamische, steeds naar evenwicht strevende kracht die in alle aspecten van de natuur actief is. Qi kan ook beschouwd worden als de ‘link’ tussen lichaam en geest die in het westers medisch denken ontbreekt. Maar niet alleen de relatie tussen lichaam en geest wordt tastbaarder door de qi te begrijpen, dat geldt ook voor de relaties tussen mensen, de relatie tussen de mens en de natuur en de relatie die de mens onderhoudt met zichzelf en zijn gevoelens. Aan de hand van de bewegingen van qi door de vijf elementen krijg je tijdens de opleiding inzicht in de dynamische heelheid van het leven. Dat waardevolle inzicht kan niet ontstaan door intellectueel begrip alleen, maar vooral door qi te ervaren. Daarom is er in de opleiding daodynamisch coachen veel aandacht voor de praktijk.          

 

Praktijk

 

Waarneming

Een goede therapeut is een scherp waarnemer. Daarom zul je tijdens de opleiding voortdurend je zintuigen oefenen en je waarneming ontwikkelen. Denk daarbij niet alleen aan je ogen en oren, maar vooral ook aan de interoceptie: het vermogen om de signalen die in jouw lichaam voelbaar zijn waar te nemen. Je leert dus niet alleen de cliënt nauwkeurig en diepgaand waar te nemen, maar ook jezelf. Daardoor kun jij gaan fungeren als een klankbord voor wat er speelt in je cliënt. Je leert bovendien het waargenomene te begrijpen als uitingen van de bewegingen van de qi binnen de cyclus van de vijf elementen.  

 

Communicatie

Bij daodynamisch counselen of coachen is het de therapeutische relatie die helend en genezend werkt. De kwaliteit van de communicatie bepaalt de kracht van een relatie. Tijdens de opleiding zul je jouw verbale en non verbale communicatievaardigheden ontwikkelen tot een krachtig ‘medicijn’. Je leert jouw communicatie op een authentieke wijze in te zetten om een veilige en betrokken behandelrelatie aan te gaan met je cliënten en om deze uit te nodigen zichzelf te verkennen en hun eigen antwoorden en hun eigen weg te vinden. Daarbij staat het begrip ‘compassionate inquiry’ centraal dat geïntroduceerd werd door de Canadees Hongaarse arts Gabor Maté.  

 

Persoonlijke ontwikkeling

In de daodynamische manier van begeleiden gaat het om het erkennen en toestaan van de bewegingen van de qi en niet zozeer om het reguleren en sturen ervan. De bewegingen van de qi van de emoties en het gevoelsleven speelt daarin een belangrijke rol. Om dat proces aan te gaan met je cliënten, is het een voorwaarde dat je dat ook met jezelf bent aangegaan. Deze opleiding is daarom ook een persoonlijk ontwikkelingsproces, waarin je zelfinzicht groeit en er meer ruimte ontstaat voor zelfexpressie en zelfzorg. Als je coacht of counselt, ben je zelf als het ware de acupunctuurnaald die de genezing op gang brengt. Jouw proces maakt de naald scherper, sterker, zuiverder en flexibeler en leert je de enorme kracht en mogelijkheden ervan kennen.

 

Werkvormen

Je leert werken met een groot aantal praktische werkvormen die je kunt inzetten om de beweging van de qi te bevrijden en te harmoniseren. Je kunt daarbij denken aan gespreks- en luistervaardigheid, systemisch werk, (emotioneel) lichaamswerk en aan tal van lichaamsgerichte werkvormen waarbij gewerkt wordt met onder andere adem, aandacht, beweging en aanraking.

 

Theorie

Tijdens de opleiding daodynamisch coachen leer je belangrijke psycho-sociale theorieen en modellen kennen zoals transactionele analyse, overdracht-tegenoverdracht, theorie U, humanistische psychologie en kaizen. Bijzonder aan deze opleiding is dat je deze theorieën leert begrijpen door de lens van de Chinese vijfelementen theorie die centraal staat in de opleiding. Zo worden verbindingen zichtbaar en ontstaat er een eenheid in de veelheid aan theorieën die in de coachingswereld gehanteerd worden. Tijdens de opleiding zal je je het holistische model van de vijf elementen diepgaand eigen maken, zodat je inzicht krijgt in de dynamiek van zowel geestelijke als lichamelijke klachten. Dit betekent dat je niet alleen leert hoe je mensen met sociale en psycho-emotionele klachten kunt ondersteunen met counselling of coaching, maar ook mensen met lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld migraine, overgangsklachten, prikkelbaar darm syndroom, chronische pijn, fibromyalgie of vermoeidheidsklachten.       

Curriculum

Globaal overzicht van onderwerpen

Genoemde caleidosoop aan onderwerpen worden aangeboden als een geïntegreerd en samenhangend geheel. De stof wordt niet alleen gebruikt om therapuetische vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om het zelfinzicht en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers te stimuleren. 

Theorie

De opleiding kent de volgende onderdelen:​

 • Taoïstistische levensbeschouwing: de kracht van het niet-doen

 • Fenomenologie en fenomenologisch waarnemen vanuit de vijf elementen

 • Buber en de scheppende relatie

 • Transactionele analyse en dramadriehoek

 • Theorie U

 • Kaizen

 • Humanistische psychologie, Rogers: client centered werken

 • Overdracht & tegenoverdracht

 • Vijf elementen: correspondenties, relaties en patronen 

 • Vijf elementen: fysiologie en pathologie

 • Psycho-educatie met behulp van de vijf elementen

 • Trauma en verwerking

 • DSM 5 en de vijf elementen

 • Bio-energetische karakterstructuren

Globaal overzicht van onderwerpen

 • Lichaamsgericht energetisch werk

 • Niet probleem oplossend werken

 • Affectief en effectief aanraken

 • Systemisch werk en werken met vloerankers

 • Compassionate inquiry 

 • Applied mindfulness

 • Qi-counseling

 • Ademwerk

 • Zelfzorg 

 • Luister- en gesprekstraining

 • Methodisch werken

 • Contractering & verwachtingsmanagement

 • Het opzetten van een counselingstraject

Onderdelen van de opleiding en studiebelasting     

 • 14 Trainingsdagen 

 • 3x 3 uur Supervisie - 2x losse dagdelen, 1x tijdens vierdaagse

 • 20 Zelfstandig te voeren counseling gesprekken 

 • Zelfstudie

Praktische informatie

Groepsgrootte

Een jaargroep van de opleiding daodynamica bestaat uit maximaal 12 deelnemers, begeleid door twee trainers. 

Voor wie

De opleiding is primair bedoeld voor 'mensen die met mensen werken' binnen een breed spectrum van zorg en welzijn. Denk aan acupuncturisten, osteopaten, natuurgeneeskundigen, massagetherapeuten, coaches, trainers en counselors, maar ook artsen en specialisten, fysio- en ergotherapeuten, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, etc. 

Herken je je (nog) niet in bovenstaande opsomming, maar voel je je toch sterk tot de opleiding aangetrokken, neem dan contact met ons op.

Lessen en data

Een lesjaar is opgebouwd uit drie lesweekends, twee vierdaagse bijeenkomsten en twee dagdelen supervisie. 

Data opleiding 2023-2024

Weekend 1:        23 en 24 sept 2023

Vierdaagse 1:     di 17 t/m vr 20 okt

Supervisie:         november 2023

Weekend 2:       13 en 14 jan 2024

Supervisie:         februari

Vierdaagse 2:    26 t/m 29 maart 2024

Supervisie:         april / mei 2024 

Weekend 3:       25 en 26 mei 2024 

Leslocatie

Weekends: Zijlweg 133a, Haarlem

Vierdaagse: Meeuwenveen, meeuwenveenweg 1 in Havelte. https://www.meeuwenveen.nl/

Supervisie: Locatie wordt afgesproken in onderling overleg met de supervisiegroep

 

Docenten/trainers

De groep wordt altijd begeleid door twee docenten/trainers, Sander van Hesteren en Willem Pinksterboer, mogelijk aangevuld met gastdocenten.

Kosten

De opleiding kost € 3750,- (ex. BTW)
Inclusief overnachting en verzorging (koffie, thee, maaltijden) tijdens de beide vierdaagses.  

Accreditatie

Het proces tot accreditatie van de opleiding door SNRO is lopend. 

De opleiding

Let op: gewijzigde data!
Start in september 2023

bottom of page